Công ty Cổ Phần Đá Ốp Lát An Bình

Giới Thiệu

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

TỔNG QUAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ ỐP LÁT AN BÌNH

 

1.      THÔNG TIN CHUNG

Tên công ty               : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ ỐP LÁT AN BÌNH

Tên tiếng Anh           : AN BINH GRANITE JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt                : ABG

Vốn điều lệ                : 22.500.000.000 đồng        GCN ĐKDN số: 3701799724

Trụ sở                      : Thửa đất số 350, tờ bản đồ địa chính số 71, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Điện thoại                  : 0274 3688 620                               Fax: 0274 3688 621

Email                          : oplat.anbinh@gmail.com             Website: oplatanbinh.com

2.      QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình (ABG) chính thức đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3701799724 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp đăng ký lần đầu ngày 12/11/2010, với vốn điều lệ 22.500.000.000 đồng.

Ngày 27/8/2015 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp đăng ký thay đổi lần 2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cổ đông sáng lập là Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex chuyển nhượng toàn bộ cổ phần ABG cho Công ty Cổ phần Bê tông Becamex và thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp.

Kể từ ngày 01/7/2015, Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình trở thành công ty con của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex (Becamex ACC). Becamex ACC sở hữu 900.000 cổ phần ABG, chiếm 60% vốn điều lệ. Ông Trương Đức Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Becamex ACC tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ngày 05/06/2017 Công ty đã đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản do Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo phê duyệt.

Ngày 30/05/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp đăng ký thay đổi lần 4 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do tăng vốn điều lệ của Công ty.

Công ty thực hiện công bố hợp quy sản phẩm đá ốp lát tự nhiên theo chứng nhận quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Iso 9001:2015 được ban hành từ ngày 01/10/2016.

        

Công ty thực hiện công bố hợp quy sản phẩm cát nghiền cho bê tông và vữa theo chứng nhận quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Iso 9001:2015 được ban hành từ ngày 20/09/2018.


             3.      NGÀNH NGHỀ  KINH DOANH

-         Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

-         Cắt tạo dáng & hoàn thiện đá;

-         Sản xuất vật liệu không nung.

-         Hoạt động chẻ, đập vỡ đá để làm nguyên liệu thô cho sản xuất vật liệu xây dựng, làm đường.

4.      SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

 

 

THÀNH VIÊN ĐỐI TÁC
TOP